JAVNI RAZPIS

4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

NAZIV AKTIVNOSTI

NALOŽBA V POSTAVITEV TUNELOV, PLASTENJAKOV IN MREŽ PROTI TOČI NA KMETIJI KLOBASA

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NALOŽBA V POSTAVITEV TUNELOV, PLASTENJAKOV IN MREŽ PROTI TOČI NA KMETIJI KLOBASA« je potekala postavitev zaščitnih prostorov za pridelavo sadja in zelenjave. V sklopu naložbe so bili postavljeni tuneli in plastenjaki, ki bodo omogočali nadzorovane pridelovalne pogoje in daljšo dobo ustreznih vegetacijskih pogojev. Na kmetiji so v okviru naložbe postavljene tudi mreže proti toči, za namen varovanja zelenjadnic. Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je dvigniti obseg proizvodnje na kmetiji ter izboljšati kakovost naših pridelkov, kar bo pozitivno prispevalo k finančnim in poslovnim rezultatom kmetije.

Rezultati naložbe so postavljeni novi tuneli in plastenjaki s sistemom za prezračevanje z motorji ter mreže proti toči.

POVEZAVE

JAVNI RAZPIS

18. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev.

NAZIV AKTIVNOSTI

NALOŽBA V VRTNARSKO PROIZVODNJO KMETIJE KLOBASA

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NALOŽBA V VRTNARSKO PROIZVODNJO KMETIJE KLOBASA« se je:

  • izvedla naprava rastlinjak- plastenjaka z dvojno folijo (7.142,40 m²).
  • izvedel nakup in postavitev opreme v plastenjak.

Naložba omogoča zavarovano pridelavo jagod in s tem kmetijo Klobasa prilagaja na podnebne spremembe.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je povečanje proizvodnje v zelenjadarskem sektorju, dvig konkurenčnosti kmetije ter prilagoditev na podnebne in okoljske standarde.

Rezultati naložbe je novi plastenjak z dvojno folijo z opremo.

POVEZAVE

JAVNI RAZPIS

28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

NAZIV AKTIVNOSTI

NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE ZA NAMEN ZMANJŠEVANJA IZPUSTOV TOPLOGREDNIH PLINOV KMETIJE KLOBASA

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru predmetne naložbe se je kupil:

– Rahljalnik z diski

– Trosilniki gnojil       

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je posodobitev tehnologije pridelave poljščin in vrtnin v smeri prilagoditve na okoljske in podnebne cilje.

Rezultati naložbe je nova kmetijska mehanizacija (zmanjševanje toplogrednih plinov).     

POVEZAVE